Vertaista vailla -hanke (ESR, hankekoodi: S20856) tuki maahanmuuttajien yrittäjyyttä, nopeutti työhön tai ammattiin johtavaan koulutukseen pääsyä sekä edisti kaksisuuntaista kotoutumista järjestämällä tilaisuuksia yrittäjien ja kotoutuvien maahanmuuttajien kohtaamiselle.

Hanke käynnistettiin tammikuun alussa 2017 ja se päättyi toukokuussa 2019. Turun ammattikorkeakoulu vastasi Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman hankkeen toteutuksesta yhdessä kumppaniorganisaatioidensa Turun yliopiston Brahea-keskuksen ja Varsinais-Suomen Yrittäjien kanssa.

Hankkeen aikana järjestettiin erilaisten verkostoitumistilaisuuksien lisäksi kolme intensiivikurssia kotoutumiskoulutuksen päättäneille työttömille maahanmuuttajille. Intensiivikurssin jälkeen oli mahdollisuus neljän kuukauden ajan osallistua ohjaustapaamisiin, jotka toteutetaan kouluttajien ja yritysmaailmasta tulevien mentorien kanssa. Hankkeen yhtenä päätavoitteena olikin kannustaa maahanmuuttajia yrittäjyyteen ja jopa toiminnassa olevan yrityksen jatkamiseen entisen omistajan toimiessa aloittavan yrittäjän tukena.

Kurssin osallistujien tukiverkostoon kuuluivat kouluttajien lisäksi muun muassa eri alojen tutkinto-opiskelijat, yrityskummit ja maahanmuuttajataustaiset vertaisohjaajat, jotka saivat hankkeessa perehdytyskoulutuksen tehtäväänsä.

Vertaisryhmissä käsiteltiin työelämään liittyvien asioiden lisäksi maahanmuuton aiheuttamia elämänmuutoksia ja pohdittiin keinoja niistä selviytymiseen.

Vertaista vailla -hanke järjesti kolme intensiivikurssia.

Intensiivikurssi

  • vahvistaa osallistujien työelämäverkostoja
  • kohentaa osallistujien työnhakutaitoja ja selkiyttää urapolkuja
  • kehittää osallistujien suomen kielen taitoa ja valmiuksia itsenäiseen kielenopiskeluun
  • tukee osallistujia oman alan koulutukseen hakeutumisessa
  • innostaa osallistujia toteuttamaan suunnitelmansa omasta yrityksestä
  • parantaa osallistujien valmiuksia hyödyntää olemassa olevia palveluita.

Lue intensiivikurssin kokemuksista ja tuloksista

Hanna Kirjavainen
Projektipäällikkö
Turun ammattikorkeakoulu
Puhelin: 0403550127
Jonna Heikkilä
Projektipäällikkö
Turun ammattikorkeakoulu
Puhelin: 0449072069

Vertaista vailla -hankkeen blogissa tuodaan esille maahanmuuttajien työllistymiseen ja yrittäjyyteen teemoja sekä konkreettisia kokemuksia hankkeen varrelta. Kirjoittajina toimivat sekä hankkeen asiantuntijat, maahanmuuttajat että hankkeessa mukana olevat opiskelijat.

Työpajoja maahanmuuttajille

Vertaista vailla -hankkeen aikana järjestettiin useita erilaisia työpajoja maahanmuuttajille heidän työllistymisensä edistämiseksi. Työpajojen sisällöt on mallinnettu kaikkien halukkaiden......

Töissä täällä onnistui yhdistämään - työ jatkuu!

Töissä täällä-verkosto syntyi lähes kaksi vuotta sitten, kun seitsemän maahanmuuttajien työllistymistä edistävää hanketta päättivät yhdistää voimansa. Tarve oli selkeä: tarvitaan......

Vertaista vailla - päästiinkö tavoitteisiin?

Vertaista vailla hanke on loppusuoralla ja on aika katsoa mitä jäi käteen. Hankkeella oli kolme päätavoitetta: Ensinnäkin maahanmuuttajien työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksien lisääminen.......