Yritysvastuu opiskelijoiden silmin

13.12.2016

Lue Fountain Parkin sivuilta opiskelijoiden ajatuksia sidosryhmien osallistamiseen liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista.

Saavuta lisäarvoa sidosryhmien kuulemisella

Back to basics – CRM up to date

How to win stakeholders trust?

Kirjoitukset on kirjoitettu kesällä 2016 järjestetyn Corporate Social Responsibility -verkkokurssin yhteydessä.