Vastuulliset yritykset ratkaisemassa globaaleja ongelmia liiketoiminnallaan

03.03.2016

Yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää yhteiskuntavastuulle ei ole. Euroopan komission mukaan yhteiskuntavastuu on sitä, että yritykset sisällyttävät vapaaehtoisesti yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä näkökohtia liiketoimintaansa ja vuorovaikutukseen sidosryhmiensä kanssa. Tämä maailmanlaajuinen kehitys antaa paljon uusia mahdollisuuksia niille, jotka ajoissa havaitsevat heikotkin muutoksen merkit ja muuttavat toimintatapojaan muutokseen reagoiden. Globalisaatio lisää vaurautta, mutta sen jakautuminen maiden välillä ja yhteiskuntien sisällä johtaa suuriinkiin epäkohtiin. Toisaalta globaali kehitys avaa rajoja, yhteiskuntia sekä markkinoita ja tiivistää niiden välisiä yhteyksiä. Poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset tekijät kietoutuvat yhteen samalla kun ongelmat, riskit sekä toisaalta mahdollisuudet saavat uusia muotoja. Globaalien verkostojen -yritysten, kansalaisjärjestöjen ja muiden alan toimijoiden – merkitys kansainvälisessä yhteistyössä kasvaa.

Vastuullisesti kansainvälisiä tulevaisuuden työelämään

Vuonna 2015 Turun ammattikorkeakoulu yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulun sekä vastaavien opiskelijakuntien TUOn sekä SAMMAKOn kanssa aloitti We are- Vastuullinen kansainvälistyminen– hankkeen. Liiketoiminta, yrittäjyys, hyvinvointi sekä teknologia ovat keskeisiä teemoja Turun AMK:n ja SAMK:n opetuksessa. Hanke integroi näihin teemoihin kehityspoliittisen ulottuvuuden: luonnonvarojen kestävän hallinnan, ympäristön huomioonottamisen, vihreän talouden sekä inhimillisen kehityksen. Pyrkimyksenä on tukea vastuullisten oman alansa asiantuntijoiden valmistumista, jotka hahmottavat oman paikkansa globaalissa yhteiskunnassa, ymmärtävät globaaleja riippuvuussuhteita sekä näkevät kansainvälisyyden ja maailmankansalaisen osaamisen voimavarana tulevaisuuden dynaamisessa työelämässä.

Vastuulliset yritykset toimivat hankkeessa sekä työkaluna että sekundäärisenä kohderyhmänä. Toisaalta niiden kartoittaminen globaalien kysymysten osalta on tärkeää asian esiin nostamisessa sekä markkinoinnissa, mutta myös opiskelijoiden ajatuksen herättelijänä. Miksi yritys kokee globaalin vastuun merkittäväksi; Miten se näkyy yrityksen toiminnassa; Millä reunaehdoilla yritys vastuullista toimintaa harjoittaa; ja millaisia kansainvälisiä valmiuksia opiskelija tulee tulevaisuudessa tarvitsemaan?

Yritysten rooli kehitysyhteistyössä korostuu jatkuvasti. Perinteisen kehitysavun ajat ovat historiaa, ulkoasiainministeriön Mika Vehnämäen mukaan kehitysyhteistyön on oltava molemminpuolista kumppanuutta. Vehnämäki on ollut mukana kehittämässä Suomen uusinta yksityisen sektorin kehitysyhteistyöohjelmaa, BEAMia (Business with Impact), jota rahoittavat ulkoministeriön lisäksi innovaatiorahoituskeskus Tekes sekä suomalaiset yritykset.

Ohjelmassa myönnetään suomalaisille yrityksille ja niiden kumppaneille tukea köyhyyttä vähentävien innovaatioiden kehittämiseen samalla kun kehityshaasteiden ratkomisesta tehdään kestävää liiketoimintaa. Tähän liittyen Turun AMK, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu etsivät yrityskumppaneita mukaan kehittämään resurssiviisaita kiertotalouden toimintamalleja ja toimivaa ekosysteemiä kehitysmaihin. Hankkeen tulokset kaupallistetaan yhteistyössä suomalaisyritysten kanssa.

Mikäli yritykselläsi on kiinnostusta tulla mukaan valmisteluun, lisätietoa löydät:

http://responsible-tuas.turkuamk/fi/ajankohtaista/967/yrityskumppaneita-kaivataan-kehittamaan-ja-viemaan-kilpailukykyisia-kiertotalouden-liiketoimintamalleja-ita-afrikkaan/

Teksti: Jonna Heikkilä, projektipäällikkö, Turku AMK

IMG_3958

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähteet:

European Commission. Corporate Social Responsibility (CSR) in the EU. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331

Laakso, Teija. Pelastavatko yritykset Suomen kehitysyhteistyön? http://www.maailma.net/artikkelit/pelastavatko_yritykset_suomen_kehitysyhteistyon

Suomen ulkoasiainministeriö. Suomen etu- Globaali vastuu. Ulkoministeriön strategia. Helsingissä 19.10.2005. http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=12283&GUID=%7B8288D82C-6462-4CD5-A66B-5D0CB30BA88F%7D