Töissä täällä onnistui yhdistämään - työ jatkuu!

16.05.2019

Töissä täällä-verkosto syntyi lähes kaksi vuotta sitten, kun seitsemän maahanmuuttajien työllistymistä edistävää hanketta päättivät yhdistää voimansa. Tarve oli selkeä: tarvitaan asennemuutosta, tehokkaampaa tiedonkulkua ja työnantajia kohtaavien ja työntekijöitä sparraavien toimijoiden välistä tehokasta yhteistyötä.

Yhteistyö huipentui 17.4. pidettyyn loppuseminaariin, jossa yhdistyi niin tiedonjako kuin innostaminen. Tavoitteena oli jakaa osallistujille työkaluja ja konkreettisia ratkaisuja maahanmuuttajien työllistämiseen. Seminaari kokosikin yhteen lähes 250 osallistujaa: opiskelijoita, opettajia, hanketoimijoita ja rahoittajia mm. Varsinais-Suomen oppilaitoksista, järjestöistä sekä kunnan ja valtionhallinnon eri organisaatioista.

Aamupäivän työpajoissa ja iltapäivän pitsauksissa laitettiin jakoon kaikkien hankkeiden kokeiluista kootut parhaat käytännöt oman osaamisen tunnistamiseen ja työnhakuun liittyen. Konkreettisia hankkeiden jälkeen eloon jääviä työkaluja ovat mm. Baana-hankkeen osaamis- ja ammattikortit ja Vertaista vailla-hankkeen Minä#yritys-työkirja. Maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita hauskuuttivat muusikko-näyttelijät Seksikäs Suklaa ja Dosdela, jotka kannustivat kuulijoita seuraamaan omia unelmiaan ja olemaan rohkeasti omia itsejään.

Asiantuntijapuheenvuoroista vastasivat Siirtolaisuusintituutin Tuomas Martikainen ja Virva Muotka Axxellista: valtioiden rajat ylittävä liike on pysyvää, Suomi on jatkossakin maahanmuuttomaa, ulkomaalaistaustaisten määrä työmarkkinoilla kasvaa. Kielenoppimista ei voi loputtomista nopeuttaa, tärkeintä olisi tunnistaa osaaminen ja luoda erilaisia väyliä. Miltä maahanmuuttajalle maksullinen kotoutumiskoulutus kuulostaisi? Esimerkkejä eri malleista löytyy ympäri Eurooppaa!

Töissä täällä-kampanjana alkanut työ on vakiintunut verkostoksi, joka jatkaa toimintaansa Turun kaupungin Osaamiskeskuksen siipien suojissa. Turun maahanmuuttokoordinaattori Sari Kanervo totesi verkoston olevan positiivisinta, mitä hankkeiden avulla on saatu viime vuosina aikaiseksi. Ja työ jatkuu edelleen; näköpiirissä siintää työnantajien näkökulmasta rakennettu palvelupolku, jonka varrelta löytyy niin työnhakijat, työnantajat, kouluttajat kuin kaikki muukin työllistämiseen tarvittava ajantasainen tieto helposti ja nopeasti.

Yhdessä koettu matka on ollut upea esimerkki organisaatiorajat ylittävästä yhteistyöstä. Tästä on hyvä jatkaa! Lue lisää www.toissataalla.fi

Teksti: Hanna Tarvainen, Varsinais-Suomen Yrittäjät

Kuvat: Kurkistus