Palvelumuotoilulla jäsennystä maahanmuuttajien yrittäjyyden edistämiseen

16.10.2017

Maahanmuuttajien työllistämiseen, koulutukseen ja yrittäjyyteen on olemassa useita hankkeita ja toimintoja. Yksin Varsinais-Suomessa on käynnissä kymmeniä hankkeita, joissa on mukana oppilaitoksia, korkeakouluja, kuntia ja järjestöjä. Hankkeita toteuttavat myös työ- ja elinkeinohallinto. Yrittäjyyttä edistävissä hankkeissa toimijoina ovat uusyrityskeskukset, kuten Potkuri, ja yrittäjäjärjestöt yhdessä koulutusorganisaatioiden kanssa.

Vertaista vailla -hankkeessa yhtenä tehtävänä on kartoittaa maahanmuuttajien yrittäjyyden edistämiseen liittyviä palveluita ja kuvata niitä palvelumuotoilun keinoin. Mitä havaintoja keskusteluista paikallisten toimijoiden kanssa nousi esille?

Osa maahanmuuttajille suunnatuista yrittäjyyden ohjaus- ja koulutuspalveluista toteutetaan projektirahoituksen kautta. Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen jatkuvuus onkin uhattuna hankkeen rahoituksen päätyttyä. Haasteena on myös varmistaa, että hankkeissa kehitetyt palvelut saadaan integroitua osaksi normaalia toimintaa. Voi olla, että hankkeessa tehty tärkeä palvelu ei kuulu tällä hetkellä kenenkään perustehtävään.

Kuva: Joonas Salo

Myös suuri osa henkilökohtaistamisesta toteutetaan tällä hetkellä hankkeissa. Palvelu käynnistyy lähes aina alkukartoituksen laatimisella. Maahanmuuttajat etenevät palvelupolulla eteenpäin ja seuraavassa palvelussa vastassa on jälleen kerran alkuhaastattelun läpikäyminen.  Alkukartoituksessa kysytään nimi ja yhteystiedot, taustatiedot, yritysideoita ja liiketoimintasuunnitelmaa. Miksi kaikki tekevät alkuhaastatteluja? Voisiko jo kertaalleen tehdystä kartoituksesta välittää tietoa muille palvelun tuottajille? Tietosuojaa koskevat säädökset estävät henkilötietojen jakamisen toimijoiden välillä. Tilanteet myös muuttuvat maahanmuuttajan edetessä polullaan. Alkuhaastattelu voidaan nähdä myös henkilökohtaistamisen välineenä: päivitetään nykytilanne ja määritellään henkilökohtaisia polkuja palvelussa.

Palvelumuotoilulla ja palvelujen visualisoimisella voidaan tunnistaa aukkopaikkoja ja päällekkäisyyksiä maahanmuuttajille suunnatuissa yrittäjyyden palveluissa. Tietoa palveluista tarvitsevat myös palvelujen toteuttajat. Kenen vastuulle oikeastaan kuuluu esimerkiksi alkuvaiheen ohjaus yrittäjyyden pariin? Palveluohjausta tarvitaankin, jotta maahanmuuttajat löytäisivät juuri heidän senhetkistä tarvetta vastaavan palvelun. Seuraavana tehtävänä palvelumuotoilussa on selkeyttää palvelupolkua hankeviidakossa ja kuvata maahanmuuttajille suunnatut yrittäjyyspalvelut yhtenäisesti.

Teksti: Timo Halttunen ja Kirsti Haihu, Turun yliopiston Brahea-keskus
_____________
Vertaista vailla -hanke (ESR) tukee maahanmuuttajien yrittäjyyttä, työllistymistä ja koulutukseen pääsyä. Hankkeen aikana järjestetään erilaisten verkostoitumistilaisuuksien lisäksi neljä intensiivikurssia, jotka kohentavat osallistujien työnhakutaitoja ja vahvistavat työelämäverkostoja. Toukokuuhun 2019 asti jatkuvasta hankkeesta vastaavat Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopiston Brahea-keskus ja Varsinais-Suomen Yrittäjät.