Myös vertaisohjaaja hyötyy kurssista

16.05.2017

Vertaista vailla on projekti, joka motivoi, opettaa aktiivisuutta ja rohkeutta elämässä. Olen kiitollinen että saan olla osa sitä, koska opin myös paljon uutta ja sain uusin kokemuksia.

Maahanmuuttajille suunnattu intensiivikurssi oli hyödyllinen, kokonainen ja ainutlaatuinen. Joskus itse etsin tämän tapaista kurssia, kun opiskelin suomen kieltä, mutta ei ollut mitään tarjoilla.

Oli aivan mahtava jakaa kurssilaisten kanssa omia kokemuksia siitä miten olen pärjänyt täällä ihan alussa. Oli myös erittäin mielenkiintoista kuunnella heidän tarinoitaan ja mielipiteitään Suomesta, palveluista ja elämästä täällä. Minun suosikkituntejani olivat ”Kultturishokki” ja ”Perhe ja työ” koska nämä teemat ovat koskettaneet eniten minun elämääni. Kurssilaiset osasivat kertoa ja nauraa kulttuurishokeista tai omituisista asioista Suomessa, joihin he ovat törmäneet. Perhe ja työ-teema oli erittäin tärkeä jokaiselle riippumatta elämän tilanneesta. Oli myös sellaisia teemoja, joiden sisällöt olivat vaikeita ja monille epäselviä, mutta kuitenkin saimme hyvää palautetta .

Olen tyytyväinen koko kurssista, ohjaajien roolista ja uskon, että teimme tärkeätä työtä ja annoimme motivaatiota ja tietoa, jota kurssilaiset voivat hyödyntää jatkossa. Tulevaisuudessa voimme vielä kehitellä kurssi yhdessä paremmaksi.

 

Teksti: Kristina Metreveli-Kananen, vertaisohjaajana intensiivikurssilla keväällä 2017

Vertaista vailla -hanke (ESR) tukee maahanmuuttajien yrittäjyyttä, työllistymistä ja koulutukseen pääsyä. Hankkeen aikana järjestetään erilaisten verkostoitumistilaisuuksien lisäksi neljä intensiivikurssia, jotka kohentavat osallistujien työnhakutaitoja ja vahvistavat työelämäverkostoja. Toukokuuhun 2019 asti jatkuvasta hankkeesta vastaavat Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopiston Brahea-keskus ja Varsinais-Suomen Yrittäjät.