Millaista on työpaikan hakeminen?

02.03.2018

Aktiivinen työnhakija hakee jatkuvasti useita työpaikkoja. Työpaikan hakua aloittaessasi kirjoita lyhyt ansioluettelo (CV) ja persoonallinen motivaatiokirje sekä valmistele iskevä videoesittely itsestäsi. Tarvitset näitä, kun haet työpaikkaa. Näiden lisäksi useilla työnantajilla on omat työnhakujärjestelmänsä, jonne rekisteröidytään ja täytetään sähköinen työnhakulomake. Tällaisessa sähköisessä lomakkeessa kysytään usein samoja asioita, kuin ansioluettelossa. Ansioluettelo pyydetään usein kuitenkin vielä lomakkeen liitteeksi, joten se tulisi tehdä, vaikka samat tiedot täyttäisi myös lomakkeeseen. Kyllä, työnhaku on hyvin työlästä ja vaatii sinulta paljon aikaa.

Työnhaku on erityisen vaativaa niille, joiden suomen kielen taito on heikko tai tyydyttävä. On vaikeaa esitellä suomeksi omaa osaamista ja motivaatiota tehtäviin, joissa sujuvaa suomen kielen taitoa ei vaadita varsinkin, jos oma kirjoitustaito on puutteellinen. Nettilomakkeen täyttäminen saattaa tuntua monimutkaiselta monine vastausvaihtoehtoineen. Irakissa autoasentajana toiminut työnhakija ei välttämättä muista työsuhteensa alkamis- ja loppumispäivämäärää, kun ajanlaskukin on siellä ollut erilainen. Kokematon työnhakija ei myöskään välttämättä osaa erottaa sitä, mikä tieto on oleellista, kun täytetään lomaketta. Työkokemus on tuskin päivän päälle tarkka tieto.

Rekrytoijan näkökulmasta nettihakemukset helpottavat oikean työntekijän löytämistä. Kaikilta vastaajilta kerätään tiedot samanlaisiin kysymyksiin, joten työnhakijoiden vertailu on helppoa. Sähköinen hakemus automatisoi hakuprosessia ja säästään rekrytoijalta paljon aikaa. Automatisoitu hakemusten käsittely vähentää inhimillisten virheiden määrää ja kohtelee hakijoita oikeudenmukaisesti. Voi myös ajatella, että vaativa ja aikaa vievä työnhaku erottaa motivoituneet ja epämotivoituneet työnhakijat toisistaan.

Tässä kirjoitustaitoa ja tietoteknistä osaamista vaativassa työnhaussa maahanmuuttajataustainen työnhakija voi kohdata haasteita. Työnhakuun on kuitenkin tarjolla apua monilta yhdistyksiltä ja hankkeilta, jotka järjestävät CV-työpajoja ja työnhaun neuvontaa useilla kursseilla. Myös kouluissa harjoitellaan työnhakua ja ansioluettelon kirjoittamista.

Mielestäni tukea työnhakuun, erityisesti sähköisten lomakkeiden täyttöön, voisi tarjota vielä enemmänkin. Apua tarvitaan usein nopeasti ja yksilöllisesti aina osuvan avoimen työpaikan avauduttua. Työpaikkailmoitukseen on vastattava muutamassa viikossa. Jos itsenäisesti hakeminen ei onnistu, apua olisi hyvä saada joustavasti. Hakemusten täyttämisessä voisi tarjota naapuriapua. Työntekijäpulaa kärsivät työnantajat voisivat kokeilla haastatteluihin ilmoittautumista, ilman sähköisten hakemusten esitäyttöä. Näin pätevä työntekijä pääsisi kertomaan itsestään eikä jäisi avuttomana painimaan sähköisten lomakkeiden kanssa.

Teksti: Satu Riikonen, koulutusvastaava, Baana-hanke, HUMAK