Koskaan ei tiedä, kenen apua saattaa tarvita urallaan

03.04.2018

Verkostoituminen on asia, josta puhutaan nykypäivänä lähes joka paikassa. Jos haluaa saada töitä tai perustaa menestyvän yrityksen, täytyy verkostoitua. Tämä voi helposti kuulostaa tyhjältä puheelta ja saada aikaan jopa vastareaktion, jos ei tiedä, miten verkostoitumisen voisi aloittaa. Miksi verkostoituminen on niin tärkeää?

Vertaista vailla -hankkeen kolmannella intensiivikurssilla verkostojen merkityksestä on puhuttu paljon ja aihetta on avattu kattavasti ja konkreettisesti. Kaikki alkoi käsitteen määrittelystä: se, että tuntee paljon ihmisiä eri organisaatioista ja on kontaktissa monenlaisiin toimijoihin, antaa mahdollisuuksia markkinoida omaa toimintaa laajemmin, saada apua erilaisiin tilanteisiin ja luoda uutta toimintaa yhteistyökumppaneiden kanssa. Hyvä verkosto helpottaa paljon nykypäivän työelämässä toimimista : niin uralla eteneminen kuin oman yrityksen pyörittäminenkin onnistuvat helpommin verkoston tuella.

Kurssilla aloitimme verkostoitumisen käsittelyn omien verkostojen hahmottamisesta. Oman verkostokartan piirtäminen auttoi hahmottamaan, kuinka laajoja omat verkostot todellisuudessa ovatkaan ja keitä kaikkia niihin kuuluu. Kurssilaisten vahvuutena näkyi erityisesti erilaiset kansainväliset verkostot, jotka ulottuvat ympäri maailmaa.

Verkostojen tärkeys ymmärrettiin hyvin, ja kurssilaiset olivat erittäin kiinnostuneita siitä, miten Suomessa kannattaa verkostoitua ja miten verkostoissa toimitaan. Vieraileva puhuja Päivi Savolainen piti kattavan puheenvuoron verkostojen toiminnasta ja niiden merkityksestä nykypäivän työelämässä. Ryhmässä heräsi myös kysymyksiä siitä, miten verkosto luodaan ja kuinka kauan oman verkoston luomiseen kuluu aikaa. Tätä pohdittaessa tärkein oivallus oli, että verkostot rakentuvat jatkuvasti, koko elämän ajan, eivätkä ne oikeastaan tule koskaan valmiiksi. Jokaisen oma verkosto on alkanut muodostua jo ensimmäisten ystävyyssuhteiden myötä, ja sen rakentuminen etenee jatkuvasti, kun uusia ihmisiä tulee vastaan esimerkiksi työpaikkojen, vapaa-ajan harrastusten ja muiden tapahtumien kautta. Elämän myötä verkostot ehkä ammatillistuvat, mutta on tärkeää muistaa kaikenlaisten tuttavuuksien merkitys omissa verkostoissa. Koskaan ei tiedä, kenen apua saattaa tarvita urallaan tai kenen kanssa päätyy tekemään yhteistyötä.

Teksti: Riikka Mäkelä, harjoittelija Vertaista vailla -hankkeessa, Turun AMK