Kohtaamisia ja keskustelua, kiitos!

04.04.2017

Varsinais-Suomessa elää ja asuu lähes 30 000 vieraskielistä ihmistä, mikä on piirun verran yli 6 prosenttia maakunnan koko asukasmäärästä. Heillä on koti, he käyvät kaupassa, huolehtivat lastensa tulevaisuudesta, nauravat ja itkevät kuten Heidekenillä syntyneet varsinaissuomalaiset kanssakulkijansa. Kuitenkin omasta urapolusta haaveilu, omien yksilöllisten taitojen toteuttaminen ja työssäkäyvän perheenisän tai -äidin arki jää monelle heistä vain haaveeksi. Näin ei pitäisi olla.

Varsinais-Suomen Yrittäjät on yrittäjäjärjestöjen eturintamassa edistämässä kotoutumispolun aloittaneiden maahanmuuttajien työllistymistä, yrittäjäksi ryhtymistä ja verkostoitumista työelämään. Tähän liittyen yrittäjäjärjestö on nyt kerännyt jäsenistöltään tietoa, miten maahanmuuttajien työllistymistä voidaan edistää. Vastaajien joukossa on asiaan vihkiytyneitä ja stereotyyppisen kyynisesti suhtautuvia yrittäjiä, jälkimmäisiä kuitenkin vähemmistönä. Jotain tietenkin kertoo sekin, että suurinta osaa yrittäjistä kyselyyn vastaaminen ei kiinnostanut eli asia ei ilmeisesti herätä heissä tunteita suuntaan tai toiseen. Työsarkaa siis riittää.

Yrittäjät, jotka suhtautuivat maahanmuuttajien työllistämiseen positiivisen avoimesti – yli 80 prosenttia vastanneista – muodostavat tärkeän edelläkävijäjoukon koko Suomen mittakaavassa. Näille yrittäjille on tarjolla asiantuntevia osaajia, kansainvälisiä verkostoja ja monikulttuurisuuden mukanaan tuoma rikas työarki. Maahanmuuttajien työllistämiseen on myös tarjolla erilaisia tukia, joista yrittäjät kaipaavat lisätietoa. Lisäksi tietoa tarvitaan muun muassa työluvista, selkokielisen perehdytysmateriaalin saatavuudesta, eri kulttuureista tulevan perehdyttämisestä sekä ulkomailla suoritettujen tutkintojen vastaavuuksista.

Eihän se arki aina ole ruusuilla tanssimista. Väärinkäsityksiä voi syntyä työpaikan hierarkioista, kellonajoista, tehtävänantojen ymmärtämisestä tai esimerkiksi kahvitauon pitämisestä, oli kyseessä sitten kantasuomalainen tai maahanmuuttaja. Toisenlaisessa kulttuurissa kasvaneella ei ole sitä hiljaista, kulttuuriin koodattua tietoa työssäkäyntiin liittyen, mutta jos motivaatio on kohdillaan – niin työntekijällä kuin työnantajalla – eteen tulevista asioista selviää puhumalla. Tämä on todistettu toimivaksi menetelmäksi niissä varsinaissuomalaisissa yrityksissä, joissa työskentelee ja on työskennellyt jo pitkään jopa kymmenittäin eri kansallisuuksia.

Olennaista on oikaista virheellisiä tietoja, korjata asenteellista katsontakantaa ja opetella kohtaamaan yksilöt yksilöinä, olit sitten maahanmuuttaja tai kantasuomalainen.


Teksti: Hanna Tarvainen, hankekoordinaattori, Varsinais-Suomen Yrittäjät

Tämä kirjoitus aloittaa Vertaista vailla -hankkeen (ESR) blogin. Hankkeessa etsitään uusia keinoja nopeuttaa kotoutumiskoulutuksen käyneiden maahanmuuttajien pääsyä töihin, yrittäjiksi tai jatkokoulutukseen sekä lisätään varsinaissuomalaisen työelämän monikulttuurisuutta. Hanke kestää toukokuuhun 2019, ja siitä vastaavat Turun ammattikorkeakoulu, Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Turun yliopiston Brahea-keskus. Lisätietoja hankkeesta.