Kirjastot globaalikasvatuksellisiksi toimijoiksi Capstone-projektin kautta

10.01.2016

Vastuullisen kansainvälistymisen We Are! -hankkeen toimeksiantona kahdeksan opiskelijan monialainen ryhmä Turun ammattikorkeakoulun liiketalouden, ICT:n ja kemiantekniikan tulosalueelta luo tutkimuspajatyyppisesti toimintamallia kirjastoille globaalikasvatuksellisina toimijoina. Tarkoituksena on selvittää, miten kirjastot voisivat esimerkiksi olla aktiivisia toimijoita globaalikasvatuksen edistäjinä, ajan hermolla pakolaiskriisissä, edistää suvaitsevaisuutta tai tuoda esiin jonkin maan kulttuuria ja tapoja, mutta myös ympäristöongelmia.

 
Ryhmä kertoo aktiivisesti työvaiheistaan blogissaan Global Education 2015, jonka löytää täältä.

 
Toimeksianto toteutetaan Capstone-projektina. Capstone on Turun ammattikorkeakoulun oppimiskokonaisuus ja se yhdistää monialaisesti elektroniikan, tietotekniikan, liiketalouden sekä kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelmat. Lisää Capstonesta voi lukea täältä.