Ajatuksia Vertaista vailla -kurssilta

05.05.2017

Vertaista vailla- intensiivikurssi on kotoutumisvaiheessa oleville työttömille maahanmuuttajille järjestettävä kurssi, jonka tarkoituksena on tukea maahanmuuttajien työllistymistä. Kurssilla jokainen kohdataan yksilönä ja pohditaan hänen henkilökohtaista yrittäjyys-, kouluttautumis- tai työllistymispolkuaan. Me sosionomiopiskelijat olemme yhtenä osana kurssia mukana ohjaamassa ryhmää yhdessä maahanmuuttajataustaisten vertaisohjaajien kanssa. Opiskelijoiden ja vertaisohjaajien johdolla käsitellään mm. elämänmuutosta ja kulttuurishokkia, työelämätietoutta, perheen ja työn yhdistämistä, yhteiskunnallista vaikuttamista sekä kartoitetaan jokaisen omia voimavaroja erilaisin toiminnallisin menetelmin. Toiminnallisten menetelmien avulla on tarkoitus saada aikaan hyvin toimiva ryhmä, jossa tekeminen olisi mielekästä ja myös iloista ja ratkaisukeskeistä. Kurssilaisten tavoitteena on myös suomen kielen opiskelu, jonka vuoksi kurssi käydäänkin täysin suomen kielellä.

Pitkän suunnittelun jälkeen pääsimme vihdoin aloittamaan vertaista vailla -intensiivikurssin. Alussa me kaikki olimme jännittyneitä, sekä itse kurssille osallistuvat maahanmuuttajat että me sosionomiopiskelija-ohjaajat. Osallistujia jännitti suomen kielen osaaminen ja meitä opiskelijoita jännitti oma ohjaamisen osaaminen ja suunnitelmien toteutuminen käytännössä.  Pikkuhiljaa aamupäivän aikana alkoi kuulua naurua ja näkyä iloisia kasvoja ja tunnelma rentoutui. Tutustuimme toisiimme ja kerroimme, mistä olimme kotoisin. Laadimme myös ryhmälle säännöt. Jälkeenpäin oli mukava kuulla, että osallistujat ilahtuivat siitä, että meitä suomalaisia opiskelijoita on ohjaamassa näin monta. Kielen oppiminen on jokaiselle ensiarvoisen tärkeää, ja sitä ollaankin todella halukkaita oppimaan. Suomi koetaan vaikeaksi kieleksi. Saimme myös palautetta, että välillä meitä oli vaikea ymmärtää. Jatkossa kiinnitämme enemmän huomiota omaan puhumiseen ja siihen, että kaikki varmasti ymmärtävät meitä.

Me ohjaajat olimme päivään tyytyväisiä ja odotamme jatkoa innostuneina, odottavina ja uteliaina. Enää ei tarvitse jännittää niin paljon. On hauskaa jatkaa eteenpäin tällä mukavalla kansainvälisellä porukalla.

 

Kirjoittajina toimivat kurssin opiskelijaohjaajat: 

Emilia Tamsi, Ina Pekkala, Petteri Poranen, Maria Vuorisalo, Juulia Vornanen, Sanna Vettainen, Saara Sillanpää, Sanna Sahonen, Petra Österberg