Essi Hillgren
Hankeasiantuntija
Turun ammattikorkeakoulu
040 3550934
Jonna Heikkilä
Projektipäällikkö
Turun ammattikorkeakoulu
Piia Nurmi
Koulutus- ja tutkimusvastaava
Turun ammattikorkeakoulu
040 355 0931