Essi Hillgren
Hankeasiantuntija
Turun ammattikorkeakoulu
Puhelin: 040 3550934
Jonna Heikkilä
Projektipäällikkö
Turun ammattikorkeakoulu
Piia Nurmi
Tutkimusvastaava
Turun ammattikorkeakoulu
Puhelin: 040 355 0931