Vertaista vailla -blogi

Vertaista vailla -hankkeen blogissa tuodaan esille maahanmuuttajien työllistymiseen ja yrittäjyyteen teemoja sekä konkreettisia kokemuksia hankkeen varrelta. Kirjoittajina toimivat sekä hankkeen asiantuntijat, maahanmuuttajat että hankkeessa mukana olevat opiskelijat.

Blogin sisällöistä vastaa toimituskunta, johon kuuluvat Anni Itähaarla (Brahea-keskus), Anna Pikala (Humak), Jonna Heikkilä (Turku AMK), Päivi Ruotsala (Varsinais-Suomen ELY-keskus) sekä Tiina Vainio (Turun kauppakamari).

Blogikirjoitukset

Terveenä työssä – miten työkykyä voi ylläpitää ja parantaa

Vertaista vailla -hankkeen toisella intensiivikurssilla yhdeksi kirjoitustehtäväksi annettiin työkyky, sen ylläpitäminen ja parantaminen. Osa kurssilaisista valitsi parhaat palat teksteistään......

Lue lisää

Sosionomiopiskelijat jälleen mukana Vertaista vailla -kurssilla

Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoilla on kunnia olla jo toisen kerran mukana maahanmuuttajien Vertaista vailla -kotoutumishankkeessa. Kuten edelliselläkin kerralla......

Lue lisää

Palvelumuotoilulla jäsennystä maahanmuuttajien yrittäjyyden edistämiseen

Maahanmuuttajien työllistämiseen, koulutukseen ja yrittäjyyteen on olemassa useita hankkeita ja toimintoja. Yksin Varsinais-Suomessa on käynnissä kymmeniä hankkeita, joissa on mukana......

Lue lisää

Unelmien työpaikka

Meille unelmatyöpaikka ei ole unelmaa! Se on totta :)Unelmatyöpaikka on sellainen, jossa kansainvälisyys ja suomalainen kulttuuri yhdistyvät. Siellä yritetään yhdistää erilaiset kulttuurit ja......

Lue lisää

Myös vertaisohjaaja hyötyy kurssista

Vertaista vailla on projekti, joka motivoi, opettaa aktiivisuutta ja rohkeutta elämässä. Olen kiitollinen että saan olla osa sitä, koska opin myös paljon uutta ja sain uusin......

Lue lisää

Sosiaalipalveluita, Green Carea ja monikulttuurista ruokaa

Maahanmuuttajanuorille suunnattu NY24h-leiri järjestettiin 4.-5.5 yhteistyössä Humanistisen korkeakoulun Baana-hankkeen, Turun ammattikorkeakoulun Vertaista vailla-hankkeen sekä Turun kaupungin......

Lue lisää

Ajatuksia Vertaista vailla -kurssilta

Vertaista vailla- intensiivikurssi on kotoutumisvaiheessa oleville työttömille maahanmuuttajille järjestettävä kurssi, jonka tarkoituksena on tukea maahanmuuttajien työllistymistä. Kurssilla......

Lue lisää

Kohtaamisia ja keskustelua, kiitos!

Varsinais-Suomessa elää ja asuu lähes 30 000 vieraskielistä ihmistä, mikä on piirun verran yli 6 prosenttia maakunnan koko asukasmäärästä. Heillä on koti, he käyvät kaupassa, huolehtivat......

Lue lisää
Lataa lisää