We Are -hanke

08.12.2016

”We are” -hanke on Turun AMK:n, opiskelijakunta TUO:n, SAMK:in ja opiskelijakunta SAMMAKKO:n yhteinen hanke, joka sai keväällä 2015 rahoituksen Suomen ulkoasiainministeriöltä. Rahoitus kestää vuoden 2016 loppuun asti.

Ideana hankkeessa on tavoittaa Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen opiskelijoita kehitysyhteistyön teemoilla ja luoda kotikansainvälistymismahdollisuuksia. Hanke kehittää opiskelijoiden ajatusmaailmaa ja näkökulmia globaalivastuun osalta ja luo tietoisuuttaa kehitysyhteistyön tarpeellisuudesta ja mahdollisuuksista, ja siitä, miksi se on hyödyllistä kahdensuuntaisesti. Aiemmat Turun AMK:n kehitysyhteistyöhankkeet ovat toimineet, tai toimivat edelleen, kaukana Suomesta ja siten niiden näkyvyys ja tulokset ovat tavoittaneet vain osan opiskelijoista. ”We are” pyrkii tuomaan kehitysyhteistyön tavoitteet, tulokset ja mahdollisuudet näkyviksi kaikille opiskelijoille.

”We are” -opiskelijatapahtumat luovat suomalaisille opiskelijoille kotikansainvälistymiskanavan ja vaihto-opiskelijoilla mahdollisuuden tutustua paremmin paikallisiin opiskelijoihin. Tapahtumien tarkoituksena on olla rentoa yhteistä ajanvietettä, mutta samalla kehitysyhteistyön teemoja käsittelevää ja ajatuksia herättävää.

”We are” -opintojaksokytkentöjen avulla pohditaan, miten kansainvälisyys auttaa opiskelijoita myöhemmin elämässä työmarkkinoilla ja miksi yritysten vastuullinen toiminta on tärkeää. Hanke pyrkii luomaan globaalin vastuunsa tuntevia opiskelijoita tulevaisuuden työmaailmaan.

WE ARE! 2

 

Logos uomi