Millainen on hyvä pomo?

21.06.2018

Millainen on hyvä pomo? Miten luoda hyvä suhde esimieheen?

Vertaista vailla -hankkeen kolmannella intensiivikurssilla pyysimme osallistujia kirjoittamaan, millainen on heidän mielestään hyvä pomo ja miten voi luoda hyvän suhteen omaan esimieheen. Ajatuksia kirjattiin pienissä ryhmissä verkkotiedostoon, jolloin kaikki saivat osallistua prosessointiin samanaikaisesti ja yhdenvertaisesti mobiililaitteiltaan. Lopuksi tekstejä tutkittiin ja paranneltiin yhdessä julkaisua varten.

Esimies tai alainen – tunnistatko itsesi näistä teksteistä?

 • Hyvä pomo on rehellinen, järjestelmällinen ja oma-aloitteinen. Hän ymmärtää kaikkia.
 • Esimies tekee työnsä ajoissa. Hän pitää huolta alaisistaan.
 • Hyvä esimies on oman alansa ammattilainen, hyvä kommunikoimaan, rohkea ja energinen. Hän motivoi työntekijöitä, ja hänellä on prioriteetit kunnossa. Jos työntekijällä on jokin ongelma, pomo kuuntelee häntä.

 • Hyvä pomo on erittäin ammattitaitoinen ja ystävällinen. Hän välittää työntekijöidensä hyvinvoinnista ja arvostaa heitä. Yksi tapa rakentaa hyvä suhde pomoon on olla erittäin rehellinen ja tehdä työnsä ahkerasti ja hyvin.
 • Hyvä pomo on ammattilainen omassa työssään ja hän on roolimalli työntekijöille. Hänellä on strateginen ajattelu. Hyvä pomo valitsee sopivat työntekijät, koska hyvä tiimi on tärkeä. Liiallinen ystävällisyys ei ole aina paras toimintatapa. Mutta hänen pitää kunnioittaa toisia.
 • Hyvä esimies on mukava ja sosiaalinen. Hän selittää työntekijöille paljon ja perusteellisesti, kun keskustellaan työtehtävistä.
 • Hyvän pomon kanssa on mukava työskennellä, ja on helppo olla tyytyväinen häneen.

 • Pomon pitää olla rehellinen, rohkea ja kohtelias. Hänen pitää ymmärtää hyvin alaistensa tilanteita. Hänelle kaikkien työntekijöiden täytyy olla samanarvoisia.  Esimieheksi pitää valita sopiva henkilö.
 • Mielestäni esimiehen on huolehdittava työntekijöistä, autettava työntekijöitä kehittämään omaa osaamistaan, ja annettava hyvä esimerkki. Ihanteellisessa tilanteessa esimiehellä on parempaa osaamista kuin työntekijöillä ja hän voi opettaa työntekijöitä. Hänen on myös tarjottava työntekijöille mahdollisuuksia kehittyä.
 • Hyvä esimies on reipas ja aktiivinen sekä motivoi aina alaisiaan. Jos työntekijä ei ymmärrä jotain, pomolta voi aina kysyä. Hyvä pomo on myös ystävällinen ja kärsivällinen. Hän tuntee yrityksen toiminnan hyvin.
 • Hyvä pomo on lahjakas ja osaa ratkaista ongelmia sekä auttaa selkeillä ohjeilla alaisiaan tekemään työnsä hyvin. Hän on luotettava ja oikeudenmukainen. Hän ottaa vastuun alaisistaan ja edistää hyviä työntekijöitä kehittämään uraansa pitemmälle.

 

Teksti: Vertaista vailla -hankkeen kolmannen intensiivikurssin maahanmuuttajaopiskelijat  

Kuvat: Hanna Tarvainen, Varsinais-Suomen Yrittäjät  

_____________

 

Vertaista vailla -hanke (ESR) tukee maahanmuuttajien yrittäjyyttä, työllistymistä ja koulutukseen pääsyä. Hankkeen aikana järjestetään erilaisten verkostoitumistilaisuuksien lisäksi neljä intensiivikurssia, jotka kohentavat osallistujien työnhakutaitoja ja vahvistavat työelämäverkostoja. Toukokuuhun 2019 asti jatkuvasta hankkeesta vastaavat Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopiston Brahea-keskus ja Varsinais-Suomen Yrittäjät.