Vertaista vailla -uutiskirje 1/2017

Vertaista vailla -hanke (ESR) tukee maahanmuuttajien yrittäjyyttä, nopeuttaa työhön tai ammattiin johtavaan koulutukseen pääsyä sekä edistää kaksisuuntaista kotoutumista järjestämällä tilaisuuksia yrittäjien ja kotoutuvien maahanmuuttajien kohtaamiselle. Turun ammattikorkeakoulu vastaa Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman hankkeen toteutuksesta yhdessä kumppaniorganisaatioidensa Turun yliopiston Brahea-keskuksen ja Varsinais-Suomen Yrittäjien kanssa.

Hanke polkaistu vauhtiin

Ensimmäinen kevät Vertaista vailla -hankkeen parissa on kulunut vauhdikkaasti, ja lähetämmekin uutiskirjeen vasta nyt, kun vuodenaika on ehtinyt lipsahtaa jo kesän puolelle.
Suunnitelmana oli saada hanke tehokkaasti käyntiin alusta alkaen, joten päätimme tarttua härkää sarvista ja järjestää ensimmäisen intensiivikurssin jo keväällä. Kurssin suunnittelussa, markkinoinnissa ja toteutuksessa riitti tekemistä, minkä lisäksi hankkeen työtunteja kului muun muassa verkostoitumiseen sekä byrokratian kiemuroiden ratkomiseen.

Ensimmäinen kurssi on nyt onnellisesti takanapäin, ja uskallamme omien kokemusten ja kurssilaisilta saadun palautteen perusteella sanoa sen onnistuneen hyvin. Toki parantamisen varaa on aina, mutta kehittämistä vartenhan tätä hanketyötä tehdään. Itse kurssilaiset vaikuttivat toki ratkaisevasti kurssin onnistumiseen: aivan uskomattoman osaavaa ja motivoitunutta porukkaa, jonka taidoilla ja kokemuksella on varmasti käyttöä työelämässä. Kaikilla oli myös selvät tulevaisuudensuunnitelmat, joiden toteutumiseen keskitymme kurssin jatko-ohjauksessa.

Kurssin lisäksi kevään kohokohtia olivat Nuori Yrittäjyys -leirin järjestäminen yhdessä Baana-hankkeen kanssa sekä Yrityskylä-päivä, johon osallistui Vertaista vailla -intensiivikurssilaisten lisäksi iso joukko opiskelijoita alueen muista maahanmuuttajakoulutuksista.

Hankkeen omasta blogista voi lukea lisää muun muassa vertaisohjaajien ja opiskelijavertaisten tuntemuksista, Nuori Yrittäjyys -leiristä ja intensiivikurssin osallistujien unelmatyöpaikoista

Lue lisää Vertaista vailla -hankkeesta

Lue hankkeen blogia!


Yhteiskunnan eri toimijat ja toiminnot tutuksi Yrityskylässä

Yrityskylä Varsinais-Suomi on alueen kuntien kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille tarkoitettu yhteiskunnan ja työelämän toiminnallinen oppimisympäristö, jota koordinoi Taloudellinen tiedotustoimisto TAT. Aikuisille maahanmuuttajille suunnatun, osin räätälöidyn Yrityskylä-päivän tavoitteena oli, että osallistujien tietämys alueen toimijoista samoin kuin ymmärrys omista vahvuuksista työelämässä ja yrittäjinä lisääntyy. Yrityskylä-päivään valmistauduttiin jo etukäteen suomen kielen tunneilla, jossa painopiste oli aikuisille ennestään tuttujen käsitteiden suomalaisten vastineiden opiskelusta – myös kielen oppiminen jatkui itse tapahtumassa luontevasti opittua soveltaen.

Osallistujat pyörittivät päivän aikana yhteiskuntaa pienoiskoossa: he työskentelivät erityyppisissä yrityksissä ja julkisten palveluiden organisaatioissa, saivat palkkaa, äänestivät, hankkivat virtuaalirahalla ladatun pankkikortin, tekivät sähkösopimuksen, perehtyivät jätteenkierrätykseen, kävivät työterveyshuollossa, toimittivat paikallislehteä ja kuluttivat vapaa-aikaa. Osallistujille oli kylässä valittavana 73 ammattia 16 eri organisaatiosta, esimerkiksi kaupunginjohtaja, toimitusjohtaja, myyntipäällikkö, tutkija, sisustussuunnittelija, palveluneuvoja, koulutuspäällikkö, vaalivirkailija ja kampaamoyrittäjä.

Jotta Yrityskylässä saatiin pyörät pyörimään ja kaikkiin työpaikkoihin työntekijä, Vertaista vailla- intensiivikurssilaisten lisäksi mukana oli muita maahanmuuttajaopiskelijoita Paasikivi-Opiston ja Turun ammatti-instituutin koulutuksista sekä Turun AMK:n ammattikorkeakouluopintoihin valmentavalta kurssilta. Yrityskylä-päivässä ohjaajina toimivat Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat.


Osallistujien palaute ensimmäisestä intensiivikurssista

Osallistujia pyydettiin vastaamaan nelisivuiseen kyselyyn, jonka 20 kysymyksestä osa oli numeerisia arvioita asteikolla, osassa vastauksen sai muotoilla itse avoimeen tekstikenttään. Kysymyksissä oli annettu esimerkkejä kurssin sisällöistä kullakin viikolla, ja niistä pyydettiin nimeämään sekä hyödyllisimmät asiat että kehittämisen kohteet. Numeroarviointia asteikolla 1 – 5 pyydettiin muun muassa järjestelyistä, oppimisympäristöistä, tiedotuksesta, vierailuista sekä opetus- ja ohjaushenkilöstöstä.

Palaute oli yleissävyltään myönteistä. Myös kehitettävää kuitenkin löytyi, mitä halutaankin välittömästi hyödyntää toisen intensiivikurssin suunnittelussa.Yleisesti tehtävät, joissa osallistujat itse olivat aktiivisia toteuttajia ja jotka kytkeytyivät arkipäivän tarpeisiin, saivat eniten kiitosta. Esimerkkeinä näistä ovat oman osaamisen esittely, työelämä- ja työnhakutietous, ansioluettelon ja työhakemuksen kirjoittaminen, työhaastatteluharjoitukset, sanomalehden lukeminen strukturoitujen harjoitusten avulla, uutiskatsauksen tekeminen, blogin kirjoittaminen,Yrityskylä-päivä ja vierailu oman alan yritykseen. Sen sijaan muut vierailukäynnit jakoivat mielipiteet voimakkaimmin: sama vierailu saattoi olla toiselle viikon parasta antia, toiselle lähes turhauttava kokemus.

Numeeristen arvioiden keskiarvot sijoittuivat välille 3,7 – 4,7. Kurssin yleisarvosanaksi tuli 4,27. Kyselyyn vastasi valtaosa osallistujista, vain kaksi ei ole antanut kirjallista palautetta tähän mennessä.

Makeaksi lopuksi yksi vastaus kysymykseen, mikä kurssissa oli erityisen hyvää ja hyödyllistä: “Olemme saaneet paljon hyödyllisiä tietoja työelämästä ja yrittäjyydestä, olemme opetelleet paljon suomea. Opettajat olivat oikeasti avuliaita ja kivoja. Myös vertaisohjaajat olivat tosi mukavia ihmisiä, jotka antoivat meille paljon vinkkejä. Oli hyvä nähdä, että myös ulkomaalaiset voivat puhua suomea sujuvasti.”


Löydä tie työelämään! – Uusi intensiivikurssi alkaa lokakuussa 2017

Toinen Vertaista vailla -intensiivikurssi järjestetään 2.–27.10.2017 Turussa. Intensiivikurssin tavoitteena on, että osallistujat löytävät omaa työllistymistään ja omaa urasuunnitelmaansa tukevia verkostoja ja urapolkuja työelämään, koulutukseen tai yrittäjäksi sekä tuntevat menetelmiä, joilla voivat kehittää omaa kielitaitoaan. Intensiivikurssin jälkeen osallistujilla on mahdollisuus käydä jatko-ohjaustapaamisissa neljän kuukauden ajan.

Kurssin aikana vahvistetaan osallistujien työelämäverkostoja, kohennetaan osallistujien työnhakutaitoja ja työelämän kielitaitoa sekä parannetaan valmiuksia itsenäiseen kielenopiskeluun. Osallistujat oppivat yrittäjämäistä toimintatapaa ja oman yrityksen perustamiseen tarjotaan eväitä olemassa olevia palveluja hyödyntäen. Jokaisella osallistujalla on kurssin ja jatko-ohjauksen ajan käytössään tablettitietokone, jota hyödynnetään monin tavoin kaikissa kurssin toiminnoissa.

Ohjelmassa on työelämään, työnhakuun ja yrittäjyyteen liittyviä aiheita, oman osaamisen tunnistamista ja sen esittelyä, vierailuja yrityksissä sekä työnantajien vierailuja kurssilla. Käytännössä koko kurssi on myös suomen kielen opiskelua, sillä kaikki aiheet käsitellään suomeksi. Kurssilla työskennellään myös ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja maahanmuuttajataustaisten vertaisohjaajien kanssa. Lähiopetusta on kurssilla 25–30 tuntia viikossa.

Haku Vertaista vailla -intensiivikurssille päättyy 15.9.2017. Valintahaastattelut järjestetään 22.–26.9.2017.

Hae kurssille nyt!

Yhteystiedot

Hanna Kirjavainen
Projektipäällikkö
Turun ammattikorkeakoulu
hanna.kirjavainen@turkuamk.fi
Jonna Heikkilä
Projektipäällikkö
Turun ammattikorkeakoulu
jonna.heikkila@turkuamk.fi
Heli Kamppari
Suunnittelija
Turun yliopisto
heli.kamppari@utu.fi
Hanna Tarvainen
Koordinaattori
Varsinais-Suomen Yrittäjät
hanna.tarvainen@yrittajat.fi
Uutiskirjeen kuvat: Heli Kamppari ja Hanna Tarvainen
Ilmoittaudun uutiskirjeen tilaajaksi: sara.malve-ahlroth@turkuamk.fi