Kv-polku

We Are! Vastuullinen kansainvälistyminen -hankkeessa kehiteltiin kv-polkua vuonna 2016.

Kv-polku kokoaa yhteen opintojen aikana Suomessa ja muualla hankitun kv-kokemuksen ja auttaa opiskelijaa tunnistamaan oman osaamisensa. Kv-polku lisää opiskelijan ymmärrystä siitä, miten jokainen meistä on kytköksissä globaaleihin haasteisiin. Tavoitteena kasvattaa kansainväliseen ajattelutapaan ja globaalivastuun ymmärtämiseen.

Kv-polku auttaa opiskelijaa määrittelemään omia kansainvälistymistavoitteitaan ja seuraamaan omalle työuralle keskeistä kansainvälistymisosaamisen kehittymistä opintojen aikana. Opiskelija suorittaa kv-polun aktiivisesti osallistumalla tapahtumiin ja projekteihin, jotka auttavat häntä kehittämään omaa kansainvälisyysosaamistaan syvällisemmällä tasolla. Samalla hän reflektoi osaamisensa kehittymistä virtuaalisessa oppimisympäristössä sekä kokoaa virtuaaliseen portfolioonsa opintojen aikana hankittua kv-kokemusta.

Tällä hetkellä kv-polkua pilotoidaan energia- ja ympäristötekniikan koulutusalan kanssa. Mallia kehitetään eteenpäin.

Jonna Heikkilä
Projektipäällikkö
Turun ammattikorkeakoulu