Vertaista vailla - päästiinkö tavoitteisiin?

13.05.2019

Vertaista vailla hanke on loppusuoralla ja on aika katsoa mitä jäi käteen. Hankkeella oli kolme päätavoitetta: Ensinnäkin maahanmuuttajien työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksien lisääminen. Toiseksi selkeyttää palveluverkostoa ja rakentaa palveluohjausmallia. Kolmas tavoite oli monikulttuurisuusasiantuntemuksen lisääntyminen. Päästiinkö näihin tavoitteisiin?

Kyllä ja ehkä. Varsin abstraktien tavoitteiden toteutumista ei ole helppo arvioida, eikä maailma tule valmiiksi minkään hankkeen avulla. Tavoitteiden suunnassa onnistuttiin kyllä etenemään. Keskityn tässä tarkastelemaan tavoitteista ensimmäistä ja konkreettisinta.

Maahanmuuttajien työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksia edistettiin vahvimmin neljän viikon intensiivikursseilla, joita järjestettiin kolme. Ne tavoittivat noin neljäkymmentä, pääosin korkeasti koulutettua maahan muuttanutta, jotka aktiivisesti etsivät polkuaan suomalaiseen työelämään. Osallistujat olivat eri ikäisiä naisia ja miehiä laajasti eri aloilta. Edustettuina olivat niin insinöörit, psykologit kuin opettajatkin. Kursseihin sisältyi monipuolisesti ohjausta itsenäiseen kielenopiskeluun, työelämä- ja yrittäjyysvalmennusta, vertaisohjausta, mentorointia ja henkilökohtaista ohjausta, joka jatkui vielä kurssin jälkeen.

Osallistujat itse ovat oikeat henkilöt kertomaan siitä, missä määrin ja millaisella toiminnalla tavoitteisiin päästiin. Anni Itähaarlan puhelinhaastattelut antavat tästä kullanarvoista tietoa. Ne tavoittivat lähes kaikki osallistuneet. Näin osallistujat kertoivat:

”Kurssista oli hyötyä, koska sain sitä tietoa, mitä halusin. Sain myös verkostoa, joka auttoi ja auttaa pääsemään päämäärään…. Kurssi siis auttoi pääsemään uuteen vaiheeseen työelämässä. ”

”Sain mentorin ja siitä oli tosi paljon hyötyä. Puhuimme työasioista, omasta alastani ja sillä kehittymisestä. Kävimme monta kertaa mentorin työpaikalla…Mentori todella auttoi minua kehittämään omaa uraa ja luomaan suhteita työelämän edustajien kanssa. Ymmärrän verkostoitumisen tärkeyden. ”

”Vertaista vailla -koulutuksesta oli hyötyä, koska sain itsevarmuutta suomen kielen ilmaisuun ja oman osaamisen markkinointiin sekä uskoa itseeni.”

Paras osoitus hankkeen tavoitteisiin pääsemisestä on kuitenkin se, että osallistujat ovat päässeet eteenpäin kotoutumisen ja työllistymisen poluilla. Tilastot puhuvat puolestaan: Noin 40 prosenttia on työssä, 10 prosenttia on perustanut yrityksen ja noin 30 prosenttia opiskelee. Varsinaissuomalainen työelämä on saanut paljon uusia osaajia!

Teksti: Sirppa Kinos

Kuvat: Hanna Tarvainen