Vertaista vailla –ole edelläkävijä, ryhdy mentoriksi!

22.01.2018

Vertaista vailla -hanke (ESR) tukee maahanmuuttajien yrittäjyyttä, nopeuttaa työhön tai ammattiin johtavaan koulutukseen pääsyä sekä edistää kaksisuuntaista kotoutumista järjestämällä tilaisuuksia yrittäjien ja kotoutuvien maahanmuuttajien kohtaamiselle. Etsimme intensiivikurssillemme kansainvälisille osaajille työelämämentoreita. Mentoritoiminta sopii eri aloja edustaville ammattilaisille, sekä yrittäjille että työntekijöille. Seuraava Vertaista vailla -intensiivikurssi alkaa helmikuussa 2018. Mentoritapaamisissa voi keskustella esimerkiksi suomalaisen työelämän vaatimuksista, osaamistarpeista ja työvoimatilanteesta. Mentori voi antaa vinkkejä verkostoista ja niissä toimimisesta sekä neuvoja työnhakuun tai yrittäjyyteen. Tärkeintä on tukea työelämäpolun rakentumista ja polulla etenemistä. Mentori ja mentoroitava sopivat keskenään 3–5 tapaamisesta ja niiden aiheista.

Mitä mentori saa?

 • kokemusta työnhakijan ohjaamisesta
 • kansainvälistä osaamista ja verkostoitumista
 • kulttuuri- ja kielitietoisuutta
 • keskustelukumppanin, jolla on tuore näkökulma ammattialaan
 • tilaisuuden pohtia omaa työnkuvaansa
 • harjoittelijan, työntekijän tai jopa jatkajan yritykselleen
 • todistuksen mentorina toimimisesta

Mitä mentoroitava saa?

 • käytännön tietoa itseä kiinnostavasta toimialasta
 • kuvan omalla alalla vaadittavista tiedoista ja taidoista
 • tuntuman työelämän pelisääntöihin
 • ideoita täydennyskoulukseenja urasuunnitteluun
 • työelämän vuorovaikutusvalmiuksia
 • innostusta itsensä kehittämiseen
 • tilaisuuksia kommunikoidasuomeksi aidoissa tilanteissa

Lisätietoja ja ilmoittautuminen mentoriksi:

Hanna Tarvainen, hanna.tarvainen@yrittajat.fi, puh. 040751 1166

Essi Hillgren, essi.hillgren@turkuamk.fi, puh. 040355 0934

Heli Kamppari, heli.kamppari@utu.fi, puh. 040182 0875

 

Kuva: Joonas Salo