Sosionomiopiskelijat jälleen mukana Vertaista vailla -kurssilla

08.11.2017

Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoilla on kunnia olla jo toisen kerran mukana maahanmuuttajien Vertaista vailla -kotoutumishankkeessa. Kuten edelliselläkin kerralla hankkeen järjestämän koulutuksen tavoitteena on tukea kotoutumisvaiheessa olevien maahanmuuttajien työllistymistä. Kurssilla pohditaan jokaisen osallistujan yksilöllisiä vahvuuksia, toiveita ja odotuksia työelämässä sekä yrittäjyys-, kouluttautumis- tai työllistymispolkuja, joilla näitä tavoitteita voitaisiin saavuttaa. Olemme pyrkineet hyödyntämään suunnitelmissamme mahdollisimman paljon aiemmasta toteutuksesta tehtyjä huomioita sekä saamaamme tietoa ja palautetta. Erityisesti osallistujien toiveena on ollut oppia lisää suomen kieltä. Tavoitteenamme olisi onnistua luomaan entistä paremmin osallistujien tarpeita vastaavaa toimintaa.

Meille opiskelijoille annetut aiheet olivat valmiiksi hyvin rajattuja. Olemme pyrkineet luomaan toteutustapoja, jotka antavat mahdollisimman paljon tilaa koulutukseen osallistuvan omalle luovuudelle sekä toisaalta mukautuvat jokaisen kielitaidon ja yksilöllisten ominaisuuksien ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Projektin aikana on ollut mukavaa huomata, että osallistujat ovat olleet hyvin kiinnostuneita ja motivoituneita, ja olemmekin saaneet paljon positiivista palautetta toiminnastamme.

Ensimmäisellä ohjauskerralla aiheenamme olivat osallistujien aiemmat ammatit, toiveammatit ja niiden työtilanne Suomessa. Jakauduimme aluksi pienryhmiin kiinnostavien ammattien perusteella. Osallistujista löytyi paljon eri ammattialojen edustajia. Osallistujat olivat aiemmin työskennelleet muun muassa lääkäreinä, asianajajina, toimintaterapeutteina, leipureina, rakennustarkastajina sekä monissa eri tehtävissä myynnin ja markkinoinnin parissa. Oman valintansa mukaan jokainen ryhmä tai koulutukseen osallistuja laati esityksen itseään kiinnostavasta ammatista. Samalla tutkimme myös monien ammattien työtilannetta Suomessa, ja aiheesta heräsikin paljon keskustelua. Varsinkin pääkaupunkiseudulla oli pulaa monien eri alojen työntekijöistä. Turun seudulla tilanne ei ole toivoton, mutta paikkoja on selvästi vähemmän hakijoita kohden.

Monista esityksistä nousi ilmi, että useimmissa työpaikoissa edellytetään erittäin hyvää suomen kielen taitoa. Toisaalta haastavaa oli myös löytää omaa koulutustaan vastaavaa työtä, sillä muualla suoritetut tutkinnot eivät välttämättä suoralta kädeltä anna pätevyyttä toimia kaikissa ammateissa Suomessa. Osallistujat kertoivat omakohtaisia kokemuksiaan kohtaamistaan ennakkoluuloista. Monet työnantajat tuntuivat mieluummin palkkaavan hyvin suomea puhuvan työntekijän kuin ulkomaalaistaustaisen, vaikka kielitaito ei olisi edes ollut työtehtävistä suoriutumisen kannalta kovin tärkeässä asemassa. Monille tuntuikin olevan tärkeämpää löytää edes jonkinlaista työtä, vaikka se ei olisi vastannutkaan omaa koulutustaustaa.

Toisaalta osallistujien laatimista esityksistä tuli myös ilmi, että osallistujilla oli valtavasti monenlaista osaamista hyvin eri aloilta. Monilla oli myös taitoja ja näkökulmia, joilla voisi erottua positiivisessa mielessä työmarkkinoilla. Yhdessä pohtimalla ja keskustelemalla löytyi aivan uusia näkökulmia, joita osallistujat eivät välttämättä olleet omista kyvyistään ja taidoistaan osanneet ajatellakaan. Uskominen omiin kykyihin ja taitoihin onkin avainasemassa haasteista selviämisessä.

Teksti: jakson toteutuksessa mukana olleet sosionomiopiskelijat
Kuva: Marketta Virta

_____________
Vertaista vailla -hanke (ESR) tukee maahanmuuttajien yrittäjyyttä, työllistymistä ja koulutukseen pääsyä. Hankkeen aikana järjestetään erilaisten verkostoitumistilaisuuksien lisäksi neljä intensiivikurssia, jotka kohentavat osallistujien työnhakutaitoja ja vahvistavat työelämäverkostoja. Toukokuuhun 2019 asti jatkuvasta hankkeesta vastaavat Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopiston Brahea-keskus ja Varsinais-Suomen Yrittäjät.