Opiskelijoiden avulla potkua maahanmuuttajien työllistämiseen

21.05.2018

Miten saadaan maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ja turvapaikanhakijoiden osaaminen fiksusti käyttöön? Haasteeseen tarttui joukko Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoita, jotka lähtivät kehittämään työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista helpottavaa sovellusta.

Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien palkkaamiseen tähtääviä toimijoita on Suomessa useita. Organisaatiot toimivat itsenäisesti ja keräävät tietoja pääasiassa puheluilla ja henkilökohtaisilla keskusteluilla, minkä seurauksena kerätyt tiedot ovat hajallaan. Sopivan henkilön löytäminen työhön on aikaavievä prosessi. Työntekijän löytyminen yritykselle nopeasti on melko mahdotonta.

Ongelmaa lähdettiin ratkomaan toukokuun alussa käynnistyneessä Worktinder-hackathonissa. Joukolle Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoita annettiin tehtäväksi kehittää helposti toimiva ja käytettävä sovellus, jonka avulla tietoja piilotyöpaikoista voidaan jakaa eri organisaatioiden kesken.  Näin täydellisesti toisilleen sopivat työnhakijat ja työnantajat löytävät toisensa helposti. Syntyy matcheja, jotka hyödyttävät molempia osapuolia: työnantajat saavat monipuolisia lahjakkuuksia ja työnhakijat mahdollisuuden näyttää osaamistaan.

Opiskelijoilla on kaksi viikkoa aikaa kehitellä ratkaisu tehtävään. Lyhyt aika vaatii kyvykkyyttä hypätä nopeasti uuteen aiheeseen ja hyödyntää monialaisen opiskelijaryhmän eri tietoja ja taitoja. Hackathon on osa DaaS – Open Data as a Service -hanketta, jossa pyritään avoimen datan avulla tuomaan uutta boostia kiertotalouteen, liikkumiseen, digitaaliseen uudistumiseen sekä liiketoimintamallien haastamiseen ja törmäyttämiseen.

Toimeksiannon opiskelijoille antoi Vain sisältö ratkaisee -kampanja, jonka tarkoituksena on madaltaa työnantajien kynnystä palkata maahanmuuttajataustainen henkilö tai turvapaikanhakija. Kampanjassa ovat mukana Turun ammattikorkeakoulu, Varsinais-Suomen Yrittäjät, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Turun AKK, Turun kaupunki, SPR ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä.

Teksti ja kuvat: Marketta Virta