Vertaista vailla -intensiivikurssi 2.–27.10.

27.10.2017 0:00

Vertaista vailla  –Intensiivikurssi 2.–27.10.2017

Toisen Vertaista vailla -intensiivikurssin hakuaika päättyy 15.9.2017, jonka jälkeen järjestetään valintahaastattelut. Intensiivikurssin jälkeen on mahdollisuus osallistua jatko-ohjaukseen neljän kuukauden ajan.

Intensiivikurssi

  • vahvistaa osallistujien työelämäverkostoja
  • kohentaa osallistujien työnhakutaitoja ja selkiyttää urapolkuja
  • kehittää osallistujien suomen kielen taitoa ja valmiuksia itsenäiseen kielenopiskeluun
  • tukee osallistujia oman alan koulutukseen hakeutumisessa
  • innostaa osallistujia toteuttamaan suunnitelmansa omasta yrityksestä
  • parantaa osallistujien valmiuksia hyödyntää olemassa olevia palveluita.

Ohjelmassa on työelämään, työhakuun ja yrittäjyyteen liittyviä aiheita, oman osaamisen tunnistamista ja sen esittelyä, vierailuja yrityksissä sekä  esimerkiksi työnantajien vierailuja kurssilla. Kurssilla työskennellään myös ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja vertaisohjaajien kanssa. Tavoitteena on, että osallistujat löytävät omaa työllistymistään ja omaa urasuunnitelmaansa tukevia verkostoja sekä harjoittelevat menetelmiä, joilla voivat kehittää omaa kielitaitoaan kurssin jälkeenkin. Lähiopetusta on kurssilla noin 25–30 tuntia viikossa.  Käytännössä koko kurssi on myös suomen kielen opiskelua, sillä kaikki aiheet käsitellään suomeksi.

Vertaista vailla -hanke (ESR) tukee maahanmuuttajien yrittäjyyttä, nopeuttaa työhön tai ammattiin johtavaan koulutukseen pääsyä sekä edistää kaksisuuntaista kotoutumista järjestämällä tilaisuuksia yrittäjien ja kotoutuvien maahanmuuttajien kohtaamiselle. Lue lisää Vertaista vailla -hankkeesta.

Hae kurssille