Turun AMK on Reilu!

Vuonna 2013 Reilun kaupan korkeakoulun arvonimen saanut Turun ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista. Monialaisessa ammattikorkeakoulussa opiskelee noin 9500 opiskelijaa ja työskentelee noin 700 asiantuntijaa. Turun AMK on myös mukana viemässä eteenpäin Turkulaisten korkeakoulujen yhteistä Reilu Kampus -hanketta.

Turun ammattikorkeakoulu täytti  Reilun kauppa ry:n vaatimukset ja sai Reilun kaupan korkeakoulu-arvonimen huhtikuussa 2013. Arvonimeä päivitetään vuosittain. Arvonimen vaatimukset löytyvät täältä. ​Turun AMK tavoittelee yhdessä muiden turkulaisten korkeakoulujen kanssa Reilu kampus-aluetta.

Turun ammattikorkeakoulun Reilun kaupan kannatustyöryhmä

Kannatustyöryhmän tarkoitus on kuvattu toimintasuunnitelmassa seuraavasti:

Turun ammattikorkeakoulun Reilun kaupan kannatustyöryhmä vastaa Reilun kaupan korkeakoulu toiminnasta Turun ammattikorkeakoulussa. Kannatustyöryhmä laatii toimintasuunnitelman, järjestää toimintaa ja tapahtumia sekä raportoi toiminnasta Reilun kaupan edistämisyhdistykselle vuosittain. Kannatustyöryhmä on avoin kaikille kiinnostuneille ammattikorkeakoulun yhteisön jäsenille.
Sinustako reilu?     

Haluatko mukaan kannatusryhmän toimintaan?

Ota yhteyttä Kirsi-Maria Castrén-Harjuun kirsi-maria.castren-harju@turkuamk.fi