Töissä täällä! Kansainvälisten osaajien asiantuntemus yritysten käyttöön

11.04.2018

Töissä täällä on kampanja, jossa halutaan kiinnittää huomiota kansainvälisten osaajien ammattitaitoon ja asenteeseen unohtaen mistä työntekijä on kotoisin. Tällä hetkellä Varsinais-Suomessa eletään positiivisen rakennemuutoksen kautta: suhdannetilanne on vahvistunut ja alueen työttömyys pienenee vauhdilla. Työvoiman tarve lisääntyy nopeasti ja osaavasta työvoimasta on pulaa. Toisaalta maahanmuuttajien asema työmarkkinoilla on edelleen kantaväestöä heikompi. Varsinais-Suomessa ei ole varaa jättää käyttämättä maahanmuuttajien potentiaalia ja heidän tietä työelämään tulee vauhdittaa. Työ- ja elinkeinoministeriön Esko Aholta (2017) tilaamassa selvityksessä “Kasvun mahdollisuus – positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen Lounais-Suomessa” peräänkuulutetaan työvoiman kysynnän ja tarjonnan parempaa kohtaamista. Ahon ehdottamaan Siltasopimukseen liittyy myös hallituksen puoliväliriihessä 2017 käynnistämä Talent Boost-Kasvua kansainvälisistä osaajista- toimenpideohjelma. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa kansainvälisten osaajien houkuttelua Suomeen sekä Suomessa jo olevien kansainvälisten osaajien asiantuntemuksen kanavoimista yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä innovaatiotoiminnan tueksi.

Tule mukaan!

Töissä täällä -kampanja haastaa nyt yritykset mukaan tukemaan kampanjaa.