MESH – Verkostot ja mentorointi maahanmuuttajien työllistymisen tukena

14.1.2019-31.12.2021 (ESR-hanke)

MESH -hankkeen päämääränä on tukea maahanmuuttajataustaisten ihmisten eli kansainvälisten osaajien sijoittumista suomalaisille työmarkkinoille. Hankkeen tavoitteena on kehittää, kokeilla ja levittää mentoroinnin malleja ja käytäntöjä sekä systematisoida mentorointia ja verkostojen hyödyntämistä. Maahan muuttaneiden ammatillisten verkostojen hyödyntämistä kehitetään kasvattamalla heidän kompetenssiaan etsiä, löytää ja kehittää omia työelämäyhteyksiään sekä ammatillisia verkostojaan tukemaan polkua työllistymiseen.
Essi Hillgren
Projektipäällikkö
Turun ammattikorkeakoulu
Jonna Heikkilä
Turun ammattikorkeakoulu