Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Turun AMK on antanut kestävän kehityksen sitoumuksen ja sitoutuu ensisijaisesti edistämään tavoitetta resurssiviisas talous. Muita tavoitteita ovat hiilineutraali yhteiskunta, kestävät yhdyskunnat ja kestävät elämäntavat. Kestävä ja turvallinen Suomi halutaan kaikille sen asukkaille.