Sosiaalisia innovaatioita eteläisessä Afrikassa

Eteläisen Afrikan kuivasanitaatio- ja jätehuoltohankkeet

Turun AMK on ollut jo vuodesta 2007 alkaen mukana hankkeissa, joissa pyritään parantamaan erityisesti Afrikan kaakkoiskulmassa sijaitsevan Swazimaan sanitaatio-oloja ja -osaamista. Puutteellinen sanitaatio on Saharan eteläpuolisessa Afrikassa merkittävä ongelma aiheuttaen terveysriskejä erityisesti lapsille.

Hankkeissa  asukkaille tarjotaan mahdollisuutta hygieenisiin sanitaatioratkaisuihin rakentamalla ja kunnostamalla kuivakäymälöitä. Hankkeisiin liittyvät olennaisena osana koulutuksen järjestäminen sanitaatiosta, jätehuollosta ja harmaan veden hyötykäytöstä sekä tutkimus- ja kehitystyö kuivakäymälöiden teknisestä ja kulttuurisesta soveltuvuudesta, tarvittavasta koulutuksesta ja eduista mm. kotipuutarhaviljelyssä.

Julkaisuja hankkeiden pohjalta:

Kuivakäymäläteknologia säästää vettä ja ympäristöä

Kuivakäymäläteknologia (Dry Toilet, DT-teknologia) on bioteknologian osa-alue, johon liittyvät mm. prosessinhallinta, energia, ympäristö, perusterveydenhoito, ravinteiden kierrätys ja ravinnon tuotanto. DT-teknologian kehitys ja vienti ovat vahvassa kasvussa ja sen merkitys maailmanlaajuisesti tulee kasvamaan voimakkaasti.

Kuivakäymäläteknologia tarjoaa hygieenisen, vettä ja ympäristöä säästävän, kestävän ratkaisun, jossa jäte on myös resurssi.

kuivasanitaatio2_netti_1

 

Koulutusta ja valistusta

Ihmisperäisen jätteen hyödyntämiseen esim. ruoan tuotannossa sisältyy ennakkoluuloja, joiden hälventämiseen tarvitaan koulutusta, valistusta sekä havainnollistamista käytännössä. Swazimaan sanitaatio- ja jätehuoltohankkeissa ne näyttelevät keskeistä roolia kuten myös paikallisten asukkaiden osallistaminen.

Hankkeissa jätehuoltokoulutusta kohdennetaan erityisesti nuoriin, joiden taidot kehittyvät tuloa tuottavissa toiminnoissa (kuten kuivakäymälän rakentaminen, puutarhaviljely sekä jätteiden käsittely). Nuorten ryhmien välinen yhteistyöverkosto perustetaan vertaistuen luomiseksi. Ryhmien välityksellä hankkeen hyödyt levitetään koko hankealueelle samalla kun nuorten yrittäjyyttä ja resurssitehokkuutta/jätteiden hallintaa edistetään.

Naisten ja tyttöjen osallisuutta koulutuksiin, nuorten ryhmiin sekä päätöksentekoon korostetaan. Eriarvoisuutta pyritään vähentämään edistämällä osallisuutta, toimeentuloa ja sanitaatiota ihmisoikeutena.

kuivasanitaatio3_netti

huussi_logo_pysty uniswa logo