Kiertotalous on osa kaikkea teollista ja taloudellista toimintaa

19.05.2017

Mitä kiertotalous oikeastaan on? Yleensä ensimmäisenä ajatellaan, että kiertotalous on kierrättämistä ja siihen liittyvää liiketoimintaa. Kiertotalouden käsite on kuitenkin kokonaisuutena laajempi ja itse materiaalin kierrätyksellä on siinä vain pieni osuus. 

Kiertotalous on talousmalli, jossa painopiste on siirretty tuotannosta ja kulutuksesta suunnitteluun. Aiempaan, tehokkaaseen teolliseen tuotantoon perustuvaan maailmaan verrattuna kiertotalous pyrkii kyseenalaistamaan lineaarista resurssienkäyttöajatteluamme.

Kiertotalouden maailma on syklinen, siinä tuotteet kiertävät useampia käyttökierroksia. Kiertotalouden maailmassa materiaalien ja resurssien käyttö on minimoitu, tuotteisiin sidotut materiaalit kiertävät ja hukka on minimoitu. Suunnitelmallisuudella, digitaalisuudella ja älykkäillä palveluilla luodaan lisäarvoa ja korvataan materiaalin käyttöä.

Kiertotalous on yksi Turun AMK:n strategisista kulmakivistä. Jotta prosesseissa kiertävät materiaalit saataisiin takaisin kiertoon ja hyötykäyttöön, on ensin luotava infrastruktuuri. Turun AMK toimii useissa hankkeissa, joissa näitä yritysten, kuluttajien ja kunnallisten sekä yksityisten materiaalikierrättäjien välistä symbioosia suunnitellaan ja rakennetaan.

Uuden talousmallin luomisessa tarvitaan uudenlaista ajattelua, jota Turun AMK haluaa välittää tulevaisuuden tekijöille – opiskelijoilleen. Opiskelijoiden innokkuutta ja ennakkoluulotonta asennetta tarvitaan myös kiertotalouden nopeiden demojen testaamiseen, sillä nopeat testaamiset kuuluvat kiertotalouskäsitteeseen.

Opiskelijat ovat olleet messuilla ja erilaisissa tapahtumissa kertomassa kiertotaloudesta. He ovat osallistuneet erilaisiin ideakilpailuihin, joissa on ennakkoluulottomasti ideoitu ja demonstroitu erilaisia uusia innovaatioita. Perinteinen suunnittelumalli, jossa vasta valmis tuote lanseerataan, ei sovellu nykypäivään, jossa maapallomme pelastamisella on kiire.

Teksti: 

Anne Norström

Koulutus- ja tutkimuspäällikkö, Kemiantekniikka

Liisa Lehtinen

Yliopettaja, Materiaalitehokkuus ja uusiutuva energia-tutkimusryhmän vetäjä

Lue lisää aihepiiristä ja Turku AMKn monipuolisesta osaamisesta kiertotaloudessa!