Arvoa urheilusta

Kuinka urheilulla voidaan kehittää liiketoimintaa ja yritysvastuuta tai tuoda muuta lisäarvoa?

  • Urheiluun liittyy erityispiirteitä, joita voidaan hyödyntää ja soveltaa yritysten liiketoiminnan kehittämisessä ja arvonluonnin lähteenä. Kysymys on yhtäältä uudenlaisista tavoista johtaa ja innostaa ihmisiä ja toisaalta sellaisten kulttuuristen tekijöiden vahvistamisesta, jotka edistävät mm. ennakkoluulottomia kokeiluja ja epäonnistumisista oppimista.
  • Urheilun erityispiirteiden ja liiketoiminnan yhdistämisestä on olemassa maailmalla näyttöä, mutta aihetta käsittelevä suomalainen tutkimus on puutteellista. Suomalaista tutkimusta tarvitaan, sillä urheiluun liittyy paljon kansallisia erityispiirteitä, mistä johtuen maailmalla toimivat käytännöt eivät sellaisenaan sovi Suomeen. Ilman kansallisten erityispiirteiden huomioimista perinteisestä näkyvyyden ostamisesta ja myymisestä on vaikea siirtyä toimintaan, jossa urheilua hyödynnetään syvällisesti asiakaskokemusten parantamisessa, brändin rakentamisessa ja yritysvastuun kommunikoinnissa.
  • Urheilutoimialaan ja urheilun erityispiirteiden soveltamiseen liittyy erityisesti Suomessa liiketoimintapotentiaalia, jonka realisointi lisää suomalaisten yritysten kilpailukykyä globaalissa taloudessa.

Arvoa urheilusta -hankkeessa tuotetaan uutta ymmärrystä sekä uusia arvonluonnin konsepteja, joiden avulla suomalaiset yritykset voivat hyödyntää urheilun erityispiirteitä ja urheilun edustamia arvoja. Hankkeessa on edustettuna kymmenkunta erikokoista sekä kuluttaja- ja yritysmarkkinoilla että palvelu- ja tuotantoaloilla toimivaa yritystä. Suomen Olympiakomitean, kansallisten lajiliittojen, alueellisten urheiluseurojen ja toimialajärjestöjen kautta hankkeen vaikutuspiirissä on välillisesti satoja suomalaisia yrityksiä. Lue lisää hankkeesta.

Lisätietoja

Piia Nurmi
Koulutus- ja tutkimusvastaava
Turun ammattikorkeakoulu

Kiertotalous - uudet ideat urheiluun

Kiertotaloudella on annettavaa myös urheilulle. Urheilussa kiertotalous voi konkretisoitua esimerkiksi urheiluhallin ja jalkapallostadionin rakentamisessa tilojen monikäyttöisyytenä, materiaalien ja energian käytön tehokkuutena ja ekologisuutena sekä ratkaisujen pitkäikäisyytenä, johon vaikuttaa erityisesti tilojen helppo muunneltavuus.

Opiskelijoiden kanssa arvoa urheilusta

Arvoa urheilusta -hankkeessa tuotetaan uutta ymmärrystä aihepiiristä sekä uusia arvonluonnin konsepteja. Sana ”uusi” on monesti hankala. Olemme kovinkin kiintyneitä ja piintyneitä olemassa oleviin toimintatapoihin ja uskomuksiin. Uudet konseptit vaativat myös uusia toimintatapoja ja ajatuksia. Miten siis luoda uutta?

Vastuullisuuden merkitys kasvaa

Usein yritysten ja urheilun suhdetta mitataan euroissa urheilusponsorinnin kautta. Suomalaiset yritykset panostavat urheilusponsorointiin vuositasolla noin 100 milj. euroa. Tässä on kuitenkin vasta (pieni) osa urheilun tuottamasta arvosta.